Νομική Σημείωση

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του δικηγορικού μας γραφείου, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα αποδέχεστε  ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεχτικά τους κατωτέρω όρους και τις προϋποθέσεις. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να συμφωνήσετε με όλους τους όρους που περιογράφονται παρακάτω μας, παρακαλούμε να διακόψετε αμέσως τη χρήση του ιστότοπου μας.

 

Το υλικό που περιέχεται στο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχεται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Αυτά τα υλικά δε συνιστούν νομική συμβουλή και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Όλα τα αναγραφόμενα πρέπει να ελέγχονται από το χρήστη και ως εκ τούτου δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών, καθώς το γραφείο μας και κανείς από τους συνεργάτες μας δεν έχει, ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι έχει οιαδήποτε ευθύνη. Το υλικό και οι πληροφορίες είναι ακριβές κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του και το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την τροποποίησή τους. Το γραφείο μας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, η οποία μπορεί να προκύψει από την εξάρτηση από πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι συνδρομητές του Διαδικτύου και οι διαδικτυακοί αναγνώστες δεν πρέπει να ενεργούν βάσει αυτών των πληροφοριών με κανέναν τρόπο χωρίς να ζητούν προσωπική επαγγελματική συμβουλή.

Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν προορίζονται να δημιουργήσουν και η λήψη τους δεν ιδρύει σχέση δικηγόρου-πελάτη. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η παροχή νομικών υπηρεσιών ή συμβουλών από το γραφείο μας μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν επίσκεψής τους, μετά από ραντεβού, στο γραφείο μας,  όπου θα εκθέσουν το ζήτημα που τους απασχολεί, καταθέτοντας ταυτόχρονα τα σχετικά αναγκαία έγγραφα προκειμένου να γίνει εκτίμηση της υποθέσεώς τους καθώς και της ρητής συμφωνίας αμφότερων των μερών για ανάληψη του χειρισμού της συγκεκριμένης υπόθεσης. Είναι επίσης απαραίτητη η ρητή συμφωνία με το γραφείο μας για να αναλάβουμε τον χειρισμό της υπόθεσής σας.

Ελλείψει σχέσης πληρεξουσιότητας – εντολής  οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά από το γραφείο μας. Κανένας δεν πρέπει να μας στείλει εμπιστευτική πληροφορία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο διαδικτυακό τρόπο εκτός αν είναι εξουσιοδοτημένος από εμάς να το κάνει.

Για να αποφεύγονται κίνδυνοι από ιούς υπολογιστών οι οποιεσδήποτε επισυνάψεις αρχείων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στο γραφείο μας δεν θα ανοίγονται και θα διαγράφονται εάν η πηγή προέλευσης δεν αναγνωρίζεται.

Είναι δυνατή η ύπαρξη συνδέσμων οι οποίοι διευκολύνουν τη μετάβασή σας σε ιστοσελίδες τρίτων ή οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας μέσω ιστοσελίδων τρίτων. Οι ιστοσελίδες τρίτων για τις οποίες υπάρχει σύνδεσμος δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας οποιουδήποτε τρίτου ή οποιονδήποτε σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτές. Η ύπαρξη συνδέσμων προς ιστοσελίδες τρίτων δεν συνιστά έγκριση από το δικηγορικό μας γραφείο των ιστοσελίδων αυτών ή των υπηρεσιών που περιέχονται σε ιστοσελίδα οποιουδήποτε τρίτου. Η επιλογή μετάβασης σε ιστοσελίδα τρίτου ο σύνδεσμος της οποίας βρίσκεται στην Ιστοσελίδα μας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο ή συνδέονται με αυτόν.

 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα στις σελίδες που αποτελούν αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στον Γρηγόριο Αλέκο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τα πνευματικά δικαιώματα επεκτείνονται σε όλο το υλικό που δημοσιεύεται, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων και της διάταξης. Δίνεται άδεια για τη λήψη και την προσωρινή αποθήκευση μίας ή περισσότερων από αυτές τις σελίδες για σκοπούς προβολής σε προσωπικό υπολογιστή. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μόνιμη αποθήκευση ή η αναμετάδοση ή η ενσωμάτωση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή σκληρό έγγραφο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση. Ειδικότερα για τα ενημερωτικά άρθρα νομικού περιεχομένου που αναρτώνται στο blog της ιστοσελίδας η αναδημοσίευση τους επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας και εφόσον στο τέλος τους γίνεται μνεία στην πηγή τους, ήτοι άρθρο του εκάστοτε συντάκτη του και τοποθετηθεί η πηγή προέλευσής τους www.alekos-law.gr με ενεργό link παραπομπής σε αυτήν.

 

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο ενώ για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.